نام بنگاه: عمران نوین

مشخصات بنگاه:

-: شهرک صنعتی ایده آل صنعت ( ده حسن) - گلستان پنجم

تلفن:

021-56587673  کارخانه

تلفن های همراه:

بغدادی   09122722354

آقاپور   09122887673


وب سایت:

آدرس سایت: http://www.omran-novin.comطراحی و اجرا شرکت پناه نیک پندار 09121721004