نام بنگاه: گروه صنایع ورزشی ارکید مهر

مشخصات بنگاه:

مرکزی: بلوار میرداماد- ساختمان آرین- شماره 228- ورودی شرقی- طبقه 9- واحد 35

تلفن:

021-22258227-30  

021-22254945  فکس

021-23027000  خط ویژه (30خط)

982123027000  ارسال پیامک


وب سایت:

آدرس سایت: http://www.orchid.ir-sales@orchid.irطراحی و اجرا شرکت پناه نیک پندار 09121721004

پیچ و رولپلاک نما